[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ av_uid=’av-dqwlv’] [av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-ao81f’ custom_class=” admin_preview_bg=”]

ANBI

De fiscus heeft op 24-01-2017 Stichting Klassiek in Rhoon aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

1) De naam van de Stichting:
Stichting Klassiek in Rhoon

2) RSIN en inschrijving Kamer van Koophandel:
De Stichting staat onder RSIN 855812874 ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Rotterdam sinds 14-12-2015.
Als activiteit is hier opgenomen: SBI-code: 90011 – Beoefening van podiumkunst.

3) Contactgegevens:
Stichting Klassiek in Rhoon
Dorpsdijk 16
3161 KE Rhoon
Website: www.klassiekinrhoon.nl
info@klassiekinrhoon.nl

4) Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit vier personen (tevens oprichters):

1. Leendert Jan den Otter – voorzitter
2. Jacobus Adrianus Kooimans – penningmeester
3. Arnold Johan van Steenderen – secretaris
4. Fleuris Groenendijk – algemeen bestuurslid

Er zijn geen personeelsleden in (loon)dienstverband.
De bestuurders voldoen aan de integriteitseisen die de fiscus stelt.

5) Het beleidsplan:
Download hier een pdf van het Beleidsplan van de Stichting

6) Winstoogmerk en beloningsbeleid bestuurders
Er is uitdrukkelijk géén sprake van winstoogmerk! Alle bestuursleden verrichten de noodzakelijk werkzaamheden belangeloos en kosteloos. Er worden geen (on)kosten vergoed, er is geen enkele vorm van vergoeding aan de bestuurders. De vier hierboven genoemde bestuursleden hebben naar evenredigheid alle oprichtingskosten uit eigen middelen voldaan. Zij hebben gefungeerd als “opstart sponsoren” en hebben het eerste kapitaal bijeen gebracht waardoor de Stichting is opgericht, daadwerkelijk kan functioneren en haar doel(en) kan realiseren.

7) Doelstelling:
Conform de gedeponeerde statuten dd 14-10-2016, artikel 2 lid 1: het bevorderen van het doen spelen, uitvoeren en beluisteren van klassieke muziek door middel van (onder meer) het (doen) organiseren van concerten en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Actueel beleid: de belangstelling voor klassieke muziek staat onder druk. Als Bestuur van de Stichting Klassiek in Rhoon maken wij ons daar zorgen over! Om te zorgen dat klassieke muziek onder de aandacht komt en blijft, organiseren we concerten en diverse activiteiten om de muziek “levend” te houden door belangstelling op te roepen bij een breed publiek. Van jongeren tot ouderen. Inzet hierbij is om het algemeen belang te dienen! Iedere Nederlander die belangstelling heeft voor klassieke muziek behoort derhalve tot onze doelgroep!

Werkzaamheden: naast het organiseren van reguliere concerten organiseert de stichting ook andere activiteiten, zoals lezingen, inleidingen, workshops en schoolprojecten. De programma’s van de concertserie worden elk thematisch gekoppeld aan een workshop/lezing.

8 Verslag uitgeoefende activiteiten:
Download overzicht concerten
Download verslag 4-12-2015
Download verslag 15-04-2016
Download verslag 04-06-2016
Download verslag 30-09-2016
Download verslag 11-11-2016

9) Financiële verantwoording 2015-2016:
De Stichting Klassiek in Rhoon is actief sinds december 2015

Download hier een pdf van het overzicht van de financiën
Download hier de toelichting op de financiën
Download hier de balans van 2016
[/av_textblock] [/av_one_full]